Naša vízia

Tento portál si kladie za úlohu zjednotiť a zastrešiť komunitu MilSim/LARP hráčov a týmov na Slovensku. Vytvoriť priestor na propagáciu MilSim akcií formou pozvánok a reportov, priestor na zverejnenie blogov, článkov a rôznych názorov či poznatkov týkajúcich sa military airsoftu. Veríme, že je to cesta, ako ho spopularizovať a pozdvihnúť na vyššiu úroveň. Nejedná sa o jednoduchú a ľahkú úlohu, avšak je potrebné zaplniť toto prázdne miesto na Slovenskom internete. Bez spoločného portálu, bude väčšina teamov či akcií naďalej uzatvorená voči svojmu okoliu a MilSim akcie zahalené pod rúškom tajomstva. Podľa nášho názoru, táto uzavretosť obmedzuje vznik nových kooperácií medzi jednotlivými týmami a obmedzuje tak aj konanie samotných MilSim akcií väčšieho rozsahu.

Pridaj komentár