Operation Red Moon – report

Našim priaznivcom dnes prinášame dlho očakávaný report z nami organizovanej akcie Operation Red Moon, ktorá sa konala pred dvomi týždňami (19.-20.5.2018). Článok obsahuje reporty všetkých zúčastnených strán, preto je článok trocha obsiahlejší. Veríme však, že si na jeho čítanie nájdete čas, a ozrejmí Vám niektoré doteraz neznáme udalosti.

173. rota pohraničnej stráže Novej Javoriny (173. rpsNJ) – HEINEKEN

19MAY2018 sme okolo 0800 dorazili do priestoru konania akcie. Bol nám podaný briefing, kde boli vysvetlené pravidlá hry, ďalej sme dostali medic karty, mapy a ja ako veliteľ aj OPORD. Úlohou cvičenia nás, ako jednotku pohraničnej stráže, poveril sám veliteľ 173. rpsNJ, major Vogel a spočívala vo vykonaní uzávery Kúpeľnej doliny, vrátane hliadok v bezprostrednom i vzdialenejšom okolí. Po briefingu sme sa presunuli na miesto, kde sme si vybudovali FOB. Tá pozostávala z vojenského stanu, ktorý sme postavili a KB, ktorým sme uzavreli západný príchod do doliny. Následne po dokončení prác na FOB sme sa zišli na porade a vytipovali sme možné patrolovacie trasy a nebezpečné miesta v okolí FOB. Keďže nás bolo len 7, tak 4 boli stále na patrole, zatiaľ čo 2 strážili bránu a 1 (veliteľ) im robil zadné zaistenie. Prvá patrola určila trasy ďalších patrol na severnej a južnej časti doliny. Hliadky takto pokračovali až do večerných hodín. Počas dňa sa niekoľko príslušníkov zúčastnilo aj motorizovaných hliadok nielen v pohraničnom pásme, ale aj v neďalekom okolí Kúpeľnej doliny. Jediný problém sa nám vyskytol v spojovacej technike, keďže nášmu RTO nefungovala vysielačka, to sa však vyriešilo ustanovením nového RTO. V noci sme fungovali na stálych hliadkach, a to tak, že na striedačku dvaja strážili a ostatní spali. Ešte večer sme sa dozvedeli, že ráno máme byť v pohotovosti, pretože príde nečakaná návšteva. Touto návštevou nemal byť nik iný, ako majorov osobný priateľ a veliteľ polovojenskej organizácie Čierna Ruka, kapitán Dango aj so svojou ochrankou. Takže sme naplánovali zaistenie priestoru a vytipovali možné miesta prepadu z dôvodu ochrany návštevníkov. Ráno o 0400 sme už boli všetci hore a pripravovali sa. Okolo 0445 sme už opäť patrolovali v priľahlých úbočiach doliny. Po obdržaní informácie od mjr. Vogela, že návšteva má doraziť o 30 min, sme boli v plnej bojovej pripravenosti. Na obidva úbočia doliny boli vyslané dvojčlenné tímy, ktoré mali slúžiť ako systém skorého varovania, tzv. tykadlá, v prípade, že by sa prípadný nepriateľ pokúsil zaútočiť. Po predchádzajúcich skúsenostiach Čiernej Ruky sme nič nechceli nechať na náhodu, vedeli sme totiž, že keď sa kpt. Dango niekde objaví, priláka problémy.

Armáda Novej Javoriny pri rutinnej práci na kontrolnom stanovišti

Okolo 0600 dorazil kpt. Dango aj s eskortou. Ako sme sa dozvedeli, mali sme chrániť miesto obchodu. Na druhého účastníka onoho obchodu sa čakalo asi ešte 30 min. Nakoniec dorazil agent, ostrá ženská v sprievode nemenej ostrých chlapov, ktorí jej slúžili ako ochranka. Po príchode a zahájení stretnutia vládlo maximálne napätie, pretože mohol hroziť útok a taktiež jedno z našich tykadiel začulo pohyb. Odvtedy sme vedeli, že tam nie sme sami. Obchod prebehol dobre, po ňom nasledovala družná debata. Situácia začala byť kritická, keď sme stratil spojenie s tykadlami, navyše sa to začalo komplikovať avizovaným odchodom agentky a vďaka vyštaveným baterkám vo vysielačkách aj kolabujúcim spojením. Náš plán bol taký, že s agentkou pošleme dvoch príslušníkov 173. rpsNJ ako eskortu, ďalší dvaja urobia eskortu Čiernej Ruke pri ich odchode a ostatok zostane zabezpečovať FOB. To sa ale zmenilo, pretože agentka sa skoro hneď po prechode cez KB dostala do prepadu. Rozdelili sme sa tak, že pôvodne zamýšlané eskorty sa snažili pomôcť pri úniku Čiernej Ruky, zatiaľ čo agentka so svojou ochrankou a zbytkom 173. rpsNJ, ktorá mala ostať chrániť FOB, plánovala svoj útek. Postupovali sme s kpt. Dangom severným úbočím doliny, až kým nedostala rozkaz vyhľadať a zničiť nepriateľa a tým ho odlákať od Čiernej Ruky. Následne sme  utvorili líniu a postupovali dole z kopca, avšak začuli sme streľbu v smere postupu Čiernej Ruky. Takže sme sa urýchlene presunuli na miesto streľby a na mieste sme našli jedného mŕtveho člena Čiernej Ruky. Rozhodli sme sa pokúsiť sa zlikvidovať nepriateľa, aj keď sme boli v značnej taktickej nevýhode. Počas postupu som obdržal správu o tom, že kpt. Dango unikol z priestoru. Po príchode na miesto sa už nepriateľskí strelci stihli stiahnuť, ale my sme boli odhodlaní ich dostihnúť. Pri postupe smerom na jedinú ústupovú cestu sme sa dostali do kontaktu s jednotkou nepriateľa. Prebehla ťažká prestrelka, pri ktorej nastali straty ako v našich radoch, tak padol aj jeden z členov ochranky kpt. Danga, ktorý ostal bojovať po našom boku. Počas čakania na medevac sme dostali správu od zbytku jednotky, ktorá mala pomôcť agentke a jej ochranke v úniku. Dozvedeli sme sa, že sa dostali tiež do kontaktu s nepriateľom a to bola ich posledná správa, takže najskôr tiež padli v boji.

Jednotka pri návrate z hliadky

Po ošetrení medevacom sme dostali rozkaz k okamžitému návratu na FOB. Po ceste sme ale spozorovali pripravenú pascu nepriateľa nad cestou, takže sme sa na FOB museli vrátiť okľukou cez južnú stranu údolia. Po návrate sme dostali nové rozkazy. Všetci preživší príslušníci 173. rpsNJ sa presunuli motorizovane na sever, kde sme boli doplnení čerstvými posilami zo zázemia a mali vytvoriť prehradenie unikajúcemu nepriateľovi. Po príchode do priestoru sme nepriateľa spozorovali a nenápadne sa skryto presunuli pozdĺž jeho trasy pohybu, kde sme na neho narazili na krátku vzdialenosť. Chceli sme ich nechať prejsť okolo a obkľúčiť ich, ale to sa nepodarilo, takže sme sa dostali do ťažkého boja, z ktorého sme sa museli aj napriek zraneniam na rozkaz velenia stiahnuť. Po ústupe sme ostali už len traja, nakoľko ostatní padli v boji a tak sme presunuli na areál bývalej tankovej strelnice, kde sme pripravili ďalšiu pascu. Ale ani po 45 min nepriateľa nebolo vidieť ani počuť. Až nakoniec bol spozorovaný okolo 700 m za nami na kopci. Na prvý pohľad to vyzeralo ako srnky, ale keďže išli v zástupe spozorneli sme a identifikovali sme nepriateľa. Skúsili sme ho dobehnúť ešte predtým ako prekročí hranice Novej Javoriny, ale to sa nám už nepodarilo.

Za nás to bolo úžasná akcia po dlhej dobe. Ďakujeme organizačnému tímu, všetkým, ktorí s nami spolupracovali a aj nepriateľovi za jeho obdivuhodný výkon.

A01, SCPT Poprad

Prieskumná jednotka – EAGLE

Prieskumný tím EAGLE bol vysadený niekoľko údolí od cieľovej oblasti, označenej ako OBJ Stronghold. Presun do AO ctil rozkazy velenia – ostať nepozorovaný ako nepriateľom, tak aj civilným obyvateľstvom – preto vopred stanovená trasa viedla cez náročný terén, maximálne sa vyhýbajúc ľahko prístupným či pozorovateľným miestam, cestám, vodným tokom atď. Nič, čo by sme už veľakrát nenacvičovali. No teraz, vediac, že organizátor nasadil reálny OpForce, bolo nasadenie a zanietenie pre vec na maxime.
EAGLE bol vybavený na prieskum z diaľky a plánom bolo použiť jeden zo stanovených bodov na rozloženie skrytého observation postu. Vopred stanovený, s ohľadom na topografické podklady k oblasti, vrstevnice a nadmorskú výšku, bol hlavný pozorovací bod a dva záložné. Po dosiahnutí AO sa však všetky tri ukázali ako nevhodné pre tento typ prieskumu, nakoľko pre nevyhovujúci terénny profil a hustú vegetáciu nebolo možne nadviazať plnohodnotný vizuálny kontakt s cieľovou oblasťou.
Okolo 1500 sa preto EAGLE pustil plaziť sa údolím na kontaktnú vzdialenosť, s cieľom pokúsiť sa vykonať prieskum aj za cenu násobne zvýšeného rizika. Aby mal tento plán vôbec šancu na úspech, museli sme sa v náročnom teréne pohybovať maximálne obozretne a nepútať pozornosť vizuálne ani zvukom. Ťažiskom prieskumu sa pochopiteľne stala oblasť zo satelitného snímku z velenia. Prieskum bol ukončený o 2100 návratom na „safe point“ pre sumarizáciu.

EAGLE v plnej zostave

Aktivitu v oblasti sme odhadli ako ohraničenú opustenými budovami na západnom okraji a checkpointom armády N. Javoriny na východe, ktorý bol lokalizovaný mimo samotný OBJ Stronghold na základe zvýšenej aktivity armády. Dnes vieme, že armáda Čiernu Ruku nielen že ticho toleruje, ale ju aj aktívne bráni a podporuje. V čase prieskumu sme však pracovali s intelom rozviedky, že podpora nebude silná natoľko, aby armáda priamo zastrešila stretnutie Danga a Krivého v priestore svojho tábora. Preto sme odhalenie tohto tábora považovali za hranicu, za ktorou Dango pôsobiť nebude a ktorá zároveň kontroluje a uzatvára vstup do doliny. Útočný tím sme preto, opäť v súlade s rozkazmi nevyvolať konflikt s oficiálnymi silami N. Javoriny, naviedli mimo armádny checkpoint.
O 0300 sa EAGLE presúva a zaujme postavenie pre identifikáciu HVT v oblasti. Ako prvý je identifikovaný kpt. Dango, prichádzajúci so svojou ochrankou. Neskôr, okolo 0700, je potvrdený príchod Krivého. Obe potvrdenia sa uskutočnili z bezprostrednej blízkosti zo skrytých pozícií. Eliminácia HVT prepadom nebola vykonaná – vzhľadom na rozkazy TEXASu čakať do ich vzájomného stretnutia.
Po 0700 vytvára Eagle pozičnú priehradu na západe OBJ Stronghold, odrezávajúc potenciálnych unikajúcich od ich vozidiel. O 0800, hodinu po potvrdení oboch cieľov, udiera HAMMER na OBJ Stronghold a postupuje z východu na západ. V snahe nájsť Danga dochádza k blue-on-blue nastreleniu pozícií družstva EAGLE a následnej krátkej, no intenzívnej prestrelke „do vlastných“, počas ktorej Krivý aj Dango zahajujú ústup do lesa. HAMMER vyráža späť hore dolinou v snahe zastaviť ich. Časť EAGLE sa presunula k vozidlám nepriateľa, ktoré preventívne vyradila z činnosti a zahájila čakanie na možných unikajúcich. Druhá časť sa presúva k miestu, kde bol uložený všetok prieskumný materiál, nepotrebný pre útok, s cieľom výmeny poškodenej radistovej antény. V daný moment sa dostávaju do tiahlej prestrelky s Dangovou ochrankou, hoci samotný Dango nakoniec uniká.

EAGLE na hliadke

Po hodine roztrúsených bojov prichádza rozkaz TEXASu prerušiť misiu a stiahnuť sa z AO pred príchodom posíl N. Javoriny. EAGLE sa na dohodnutých súradniciach stretáva s HAMMERom. Odtiaľ spoločne postupujú k miestam vytipovaným na prekročenie hranice a dosiahnutie extraction pointu. HAMMER sa počas presunu dostáva do kontaktu s motohliadkou N. Javoriny a oddeľuje sa od EAGLE, ktorému sa nedarí nadviazať s HAMMERom spojenie a o ich stave nevie ani TEXAS. Ten prízvukuje rozkaz stiahnuť sa z oblasti v časovom limite. EAGLE preto zahajuje ďalší presun po svojej pôvodne vytipovanej únikovej trase, brodením niekoľkých potokov a rieky prekonáva hranicu a na miesto vyzdvihnutia prichádza v stanovenom limite, bez ďalších kontaktov s nepriateľom.

Čierna Ruka

Začiatkom mája sme od veliteľa, kpt. Danga, dostali info o pripravovanom obchode. Naskytla sa možnosť získať kopec peňazí výmenou za staré chemické zbrane dávno po záruke. O tieto staré haraburdy prejavil záujem istý významný obchodník so zbraňami známy len pod prezývkou „Krivý“. Tento obchodník nám viackrát pomohol, keď ešte počas vojny so susednou krajinou poskytol informácie o cenných cieľoch nepriateľa. Od vojny o ňom nebolo dlho počuť, až nedávno varoval Kapitána pred sprisahaním na jeho likvidáciu špeciálnymi jednotkami nepriateľa. Toto varovanie prišlo práve včas, inak by už Kapitán voňal fialky odspodu.

Podľa Kapitána sa Krivý nedávno znova ozval a dohodli sa na stretnutí a predaji tých starých harabúrd tretiu májovú nedeľu. Kapitán sľúbil zaujímavé finančné bonusy, ak sa obchod podarí a tiež možno do budúcna viac prostriedkov pre náš boj a tak medzi nami, príslušníkmi Čiernej Ruky zavládla radosť. Zároveň sme si uvedomovali, že také stretnutie nebude jednoduchá záležitosť. Nedávno odvrátené sprisahanie mohlo predznamenávať ďalší pokus o likvidáciu Kapitána a taktiež Krivý mohol kľudne zmeniť stranu a stretnutie mohlo byť len vylákaním Kapitána, aby ho tie svine zo susednej krajiny mohli odprásknuť. Museli sme preto stretnutie dokonalo pripraviť a hlavne pripraviť seba na všetky možné okolnosti. Kapitán si uvedomoval, že po minuloročnom fiasku s únosom ministra sa naše rady značne preriedili a zabezpečiť stretnutie z personálneho hľadiska bude zložitejšie.

Našťastie, staré priateľstvá nezvädli a Kapitánovi prisľúbil pomoc kamarát z vojny, s ktorým bojovali bok po boku, major Vogel. Ten zostal slúžiť torzu armády, ktorá zostala po vojne. Aktuálne velí akejsi pohraničnej stráži, asi preto sú naše hranice také deravé. Major pod rúškom cvičenia pošle niekoľko svojich najlepších vojakov na miesto stretnutia s Krivým, kde chlapci postavia tábor a pomôžu nám s ochranou, keby sa tie psy zo susednej krajiny o niečo pokúsili.

Dango s ochrankou vo veselej nálade očakáva Krivého

Prišiel dlho očakávaný čas stretnutia. Kapitán naplánoval stretnutie na siedmu ráno. Ešte večer sme si prišli tábor a obranné opatrenia pozrieť, niečo sme upravili, nakoľko veliteľ vojakov nebol až natoľko skúsený. Vyspali sme sa v zázemí nášho tábora a ráno sme traja spolu s Kapitánom vyrazili na miesto stretnutia. Kapitána sme bránili vlastnými telami, pre istotu, keby sa ho pokúsili odstreliť počas presunu. Avšak všade bol kľud, možno až podozrivý pokoj, alebo sme už iba paranoidní. Dorazili sme k táboru, hliadka na bráne nás po dohodnutom hesle vpustila a mohli sme si trocha zložiť kosti, kým dorazí Krivý. Netrvalo dlho a hliadka vojakov hlási pohyb pred bránou. To už bol náš Krivý, alebo skôr Krivá. Doteraz sme si mysleli, že Krivý je chlap, vlastenec, avšak ukázalo sa, že sa pod touto prezývkou skrýva rafinovaná ženská. Kapitán spolu s ňou vošiel do stanu a tam si vybavovali svoje záležitosti, zatiaľ čo my spolu s Krivého ochrankou sme strážili okolie.

Odrazu veliteľ vojakov oznámil, že jeho predsunuté hliadky zachytili nejaký pohyb v lese. Atmosféra razom zhustla, pre istotu sme odistili zbrane a zvýšili pozornosť. Chvíľu sa nič nedialo, Kapitán s obchodníčkou družne debatovali. Potom sa teda stretnutie ukončilo a Krivý/á spolu s ochrankou odpochodovali preč. Nedošli však ďaleko za bránu tábora, keď sa v blízkosti spustila streľba. Okamžite sa stiahli naspäť do tábora pod ochranu vojakov. Kapitánovi však viac netrebalo, okamžite nariadil ústup k vozidlám. Vojaci nám pričlenili niekoľko svojich na pomoc a vydali sme sa na útek na kopec a lesom ponad dolinu. V diaľke sa už odohrával nejaký boj, podľa zvukov streľby. Kapitán teda poslal vojakov pred nás s rozkazom nájsť a zničiť nepriateľa. Ako sme postupovali, odrazu sa spustila paľba a jeden z našich bratov v zbrani padol. Spolu s Kapitánom sme sa otočili a utekali. Jeden z nás zostal pozdržať prípadných prenasledovateľov, ako sme sa neskôr dozvedeli, tiež padol v následnom boji, keď išiel podporiť vojakov pri útoku. Kapitánovi sa podarilo veľkou okľukou dostať do blízkosti vozidiel, avšak tu už čakala menšia skupinka nepriateľov, ktorí vozidlá zničili. Jeden z našich bratov sa s nimi pustil do boja aby odpútal pozornosť, zatiaľ čo Kapitán ďalej utekal po svojich. Podarilo sa mu utiecť do bezpečia jedného z dobre strážených táborov Čiernej Ruky, avšak všetci jeho strážcovia padli v boji. Za to Kapitán sľúbil krvavú pomstu!

Úderný tím – HAMMER

Jednotka Hammer bola vysadená spoločne na LZ 34UDV6382935788, kde prebehol prvotný brífing, kontrola výstroje a prvotné naplánovanie misie podľa informácií z OPORD. Rozdelenie  jednotky bolo nasledovné:

Hammer Alfa –  počet:2, veliteľ a radista

Hammer Bravo – počet:6, Team S.A.T. a R&K

Hammer Charlie – počet:6, 13th Blackhorse

K brífingu musím podotknúť, že som nepoznal nikoho z Hammer Bravo ani z Hammer Charlie.

Prvá prekážka, ktorá nás čakala, bol prechod cez hranicu, ktorej najbližší bod sa nachádzal len 500 metrov od LZ. Najväčšie obavy boli, že sa nezohraná partia nedokáže nepozorovane presunúť cez hranicu. Ako prví sa na čelo Hammeru postavili Hammer Bravo a vyčlenili si dvoch pátračov. Moje obavy sa rýchlo rozplynuli a pátrači nás skúsene s minimálnou rádiovou komunikáciou previedli cez hranicu. Samotný prechod hranice prebehol na mieste 34UDV6434035620.

S nepriateľom sme celý čas nemali vizuálny kontakt, ale párkrát sme mali možnosť presvedčiť sa akusticky o ich prítomnosti. Prejsť prvý hrebeň za hranicou s tým, aby sme sa vyhli jednej z mnohých frekventovaných lesných ciest, nebola ľahká úloha. Bolo potrebné využívať naozaj hustý porast a nepriechodný terén. Chalani z brava ale zvládli túto úlohu a doviedli nás až na miesto, kde bol prechod cez MMA Able krytý zákrutou a predstavoval ideálny bod pre prekonanie prekážky. Vytvorený zabezpečovací tím obsadil cestu, ktorá bola následne prekonaná a pochod mohol pokračovať na sever popri bývalom tankodrome. Tu sa nám podarilo nadviazať spojenie s velením a stanovili sme si cieľ, dosiahnuť kóty Lieskovec (34UDV6788241840) do zotmenia. Pochod pokračoval na sever popri kóte Krížový vrch (34UDV6799838180) a ďalej na sever, kde sme mali v pláne prekročiť Ľubickú dolinu. Pátračom z Brava sa podarilo odhaliť nepriateľa, ktorý hliadkoval v tejto doline, a to prevažne na našej 12-tej až 3-tej hodine, preto sme boli prinútení nájsť miesto na prekonanie prekážky na západnej od našej súčasnej pozície. Nakoniec samotne prekonanie prebehlo približne na súradnici 34UDV6737040490. Od tejto prekážky až ku kóte Jankovec nás čakal náročný terén. Časté zmeny prevýšenia sa miestami kombinovali s hustým porastom. Iná cesta však nepripadala do úvahy, keďže nám bolo jasné, že sa nachádzame v zóne s nepriateľskou aktivitou. Na minútu so zotmením sme dosiahli plánované súradnice na vybudovanie harbor-u (34UDV6745341640) severozápadne od kóty Lieskovec.

Hammer Charile obsadili posed na západnom okraji hustého lesa, odkiaľ mali výhľad na sever, východ a juh. Charie bravo vybudovali harbor v lese, západne od posedu a pokryli tak tento smer. V noci sme priebežne komunikovali s Eaglom a získali podrobnú predstavu o objekte Stroghold. O 2. hodine ráno sme mali pripravený plán útoku, ktorý zohľadňoval všetky skutočnosti poskytnuté skupinou Eagle. O 4:00 ráno začal brífing jednotky a približne o piatej sme boli v pohybe smerom k Strogholdu.

Asi kilometer od Strongoldu budujeme obranné postavenie (34UDV6614442923) a čakáme na pozitívnu lokalizáciu cieľov. Medzitým vysielame prieskum na obhliadku objektu. Po nejakom čase na Eagle oznamuje prítomnosť oboch cieľov, a to medzi budovou 1 (34UDV6611943121) a budovou 2 (34UDV6600043157). Šlo o rovnaké miesto, kde Eagle hlásil zvýšenú aktivitu nepriateľa počas noci. Jednotka vyrazila smerom ku Strongholdu.

Cieľom bolo nepozorovane obsadiť potok len pár metrov južne od budov, čo sa vďaka pátračom podarilo bez najmenšieho problému. Následne sa Hammer Alfa a Hammer Bravo oddelili tak, aby sa dostali pod budovu 2 a Hammer Charile obsadil koryto potoka pod budovou 1. Jednotka bola pripravená na útok, ale ešte pred tým sa pokúsil radista kontaktovať Eagle, aby potvrdil pozíciu cieľa, čo nebolo úspešné. Keďže sme sa mali nachádzať extrémne blízko nepriateľa, zavelil som na útok. Ten prebehol ako z učebnice. Inak nezohrané tímy vybehli z koryta a hneď sformovali útočný klin, až doteraz išlo všetko absolútne podľa plánov. Zakrátko sme sa však presvedčili, že na tomto mieste sa nenachádza ani cieľ a ani nepriateľ. Akusticky o nás nepriateľ stále nemohol vedieť, vizuálnym kontaktom sme si nemohli byť istí, tak bolo potrebné rýchlo konať a v rojnici sme začali prečesávať oblasť smerom na západ. Podľa dostupných informácií bol na východ on nás iba opevnené a strážené stanovište, ktorému sme sa chceli vyhnúť. Podľa dostupných informácií sme ho brali za výstupný check out zo Strongholdu.  Presun bol rýchly a agresívny, až dochádza ku krátkemu nástrelu so skupinou Eagle, ktorá obsadila najzápadnejší objekt v Stronghole. Plán útoku zlyhal a bolo jasné, že ak nás dovtedy nepriateľ nezahliadol, teraz už o nás musí vedieť. Konali sme rýchlo a ešte raz sme skúsili prehľadať Strongold smerom zo západu na východ. Východne od budovy 1 sme narazili na už spomínané opevnené stanovisko, ktoré už vedelo o našej prítomnosti. Keď sa nám podarilo prebojovať sa dostatočne blízko ku stanovišťu, vizuálne sme zbadali neznámy objekt – vojenský stan.  Prebojovať sa k nemu, bez výhody prekvapenia ale trvalo príliš dlho. Keď sa s k nemu dobojovali, stan bol prázdny. Stav jednotky bol síce bez strát, ale viac ako polovica utrpela zranenie a velenie hlásilo prichádzajúce posily nepriateľa. Okamžite sme sa stiahli a na dohodnutých súradniciach sa stretávam s Eaglom. Následne sa v kryte vydávame smerom k MMA Baker súbežný potok máme v pláne prekročiť po moste na súradniciach – (34UDV6582544256) . Tesne pred mostom však nadväzujeme kontakt s nepriateľom. Po prvotnom nástrele bez strát sa nám darí odviazať kontakt, ale oddeľujeme sa od Eagla. Následne Samostatne prekračujeme MMA Baker na súradnici  (34UDV6558743725). Prebrodili sme súbežný potok a v kryte sme sa dostali až na Extraction Point (34UDV6635245607). Všetci ranení prežili tento prechod.

Agent „Krivý“ a ochranka

0700 Náš štvorčlenný tým s agentom bol vysadený približne 2 km od miesta stretnutia.  Podľa rozkazov sme pokračovali po lesnej ceste za stáleho stráženia agenta, až k bráne FOB 173. rpsNJ.  Pri bráne nastal menší problém so strážou, ale rýchlo sme ich uviedli na pravú mieru.

Na FOB čakal kpt. Dango so svojou ochrankou. Zaujali sme pozície a nechali obchod na agenta.  173. rpsNJ mala v okolí hliadky, ktoré nás na chvíľu zmiatli, no rýchlo sme identifikovali ich pozície za pomoci ich veliteľa.  Obchod sa trochu vyostroval a pridlho sme sa zdržiavali na FOB čo nás dosť znervóznilo. Po nejakom čase sme dostali rozkaz opustiť priestor, obchod bol uzavretý.

Dvaja z nás niesli starú vojenskú bedňu s utajeným materiálom. Pri prechode bránou sme dostali k sebe dvoch členov 173. rpsNJ, ktorým sme nedôverovali a tak sme ich poslali pred nás. Pri prechode zákrutou zaznamenali pohyb a náš veliteľ nariadil okamžitý ústup späť na FOB.  Pri ústupe na FOB sme spozorovali   kpt. Danga v lesoch na severe a celá situácia nabrala rýchli spád. Dvoch členov 173.rpsNJ sme nechali na základni a vydali sme sa na juh.

Terén bol náročný čo sťažilo aj prenos materiálu. Za stáleho krytia sme vystúpili nad dolinu a počuli ostré boje pod nami.  Snažili sme sa postupovať čo najrýchlejšie v náročnom teréne a nebiť videní a počutí.  Pri  sťahovaní sa na Extraction Point sme poslali napred dvoch členov ochranky, aby zabezpečili ústupovú cestu.

Pred poslednou križovatkou smerom na Extraction Point sme po vystúpení z lesa na cestu  mali vizuálny kontakt na 12. hodine prieskumnú jednotku EAGLE.  Ihneď sme zaľahli a rozhodli sa počkať čo urobia. Jeden člen prieskumnej jednotky EAGLE sa vybral smerom ku Extraction Point ostatní smerom ku FOB.  Veliteľ nariadil ihneď zrýchlený presun na Extraction Point. Na križovatke sme očakávali odpor v podobe člena prieskumnej jednotky EAGLE. Prechod križovatkou bol bez akéhokoľvek kontaktu. Záverečný šprint na Extraction Point mal zaujímavý koniec. Keďže Extraction Point nebol presne určený nastal trochu zmätok pri streľbe na mieste v ktorom boli odstavené vozidlá.

Ak by aj bol každý člen našej ochranky KIA, agent z toho vykĺzol a materiál bez stopy niekam zmizol. Jediný kto vie ako agent vyzeral je kpt. Dango. Keďže sa jednalo o prísne utajenú akciu neexistuje žiadna foto-dokumentácia z našej činnosti.

Comments

comments